قطعات سمند

 

لیست قطعات سمند با قیمت جدید

 

کد قطعه حداقل فروش قیمت کالا مارک نوع خودرو نام کالا تصویر کالا
IKH-S-11-CH-WR 5 - W.R.T سمند آنتن برقی سمند 

 

IKH-S-6-CH-WR

 

6

 

-  

 

W.R.T

 

سمند

 

آیینه بغل کامل برقی چپ گرمکن دار

 

IKH-S-7-CH-WR

 

6

 

-

 

W.R.T

 

سمند

 

آیینه بغل کامل برقی راست گرمکن دار

 

UNI1-4-CH-WR

 

50

 

-

 

W.R.T

 

سمند

 

تیغه برف پاک کن بانازل سایز 24 + 18

 

IKH-S-8-CH-WR

 

10

 

-

 

W.R.T

 

سمند

 

دسته راهنمای (بدون مه شکن)

IKH-S-9-CH-WR 20 -

 

W.R.T

سمند لنت ترمز جلو سمند ملی کار سورن
IKH-S-6/1-CH-WR 10 - W.R.T سمند شیشه آیینه بغل برقی راست گرمکن دار

 

IKH-S-7/1-CH-WR

 

10

 

-

 

W.R.T

 

 

سمند

 

شیشه آیینه بغل برقی راست گرمکن دار

 

IKH-S-4-CH-WR

 

10

 

-

 

W.R.T

 

سمند

 

شیشه با لابربرقی جلو چپ L

 

IKH-S-5-CH-WR

 

10

 

-

 

W.R.T

 

سمند


شیشه با لابربرقی جلو راست R

 

IKH-S-1-CH-WR

 

25

 

-

 

W.R.T

 

سمند

 

کلید شیشه بالابر چپ

 

IKH-S-2-CH-WR

 

25

 

-

 

W.R.T

 

سمند

 

کلید شیشه بالابر راست

IKH-S-12/1-CH-WR 4 - W.R.T سمند کمک فنر جلو چپ  راست گازی  
IKH-S-13/1-CH-WR 10 - W.R.T سمند کمک فنر عقب چپ و راست گازی   
IKH-S-10-KR-PL 50 -

polytec 

کره جنوبی

سمند لوازم سیلندر چرخ عقب سمند 1800
IKH-S-10-ES-AF 50 -

autofren

اسپانیا

سمند لوازم سیلندر چرخ عقب سمند 1800

 

IKH-S-3-CH-WR

 

20

 

-

 

W.R.T

 

سمند

 

میل رابط موج گیر چپ

 

IKH-S-3/1-CH-WR

 

20

 

-

 

W.R.T

 

سمند

 

میل رابط موج گیر راست