قطعات پژو 206

 

دانلود فایل بصورت PDF

لیست قطعات پژو 206 با قیمت جدید

 

کد قطعه حداقل فروش قیمت کالا مارک نوع خودرو نام کالا تصویر کالا

 

 PG206-81-CH-WR

 

20

 

-  

 

W.R.T

 

پژو 206

 

آفتامات دینام تیپ 2

PG206-62-CH-WR 10 - W.R.T پژو206 آچار چرخ

 

 PG206-43-CH-WR

 

12

 

-

 

W.R.T

 

پژو 206

 

آینه بغل برقی راست تیپ 2

 

 PG206-42-CH-WR

 

12

 

-

 

W.R.T

 

پژو 206

 

آینه بغل برقی چپ تیپ 2

 PG206-40-CH-WR

 

 

12

 

-

 

W.R.T

 

پژو 206

 

آینه بغل کامل دستی چپ تیپ 1

 PG206-41-CH-WR

 12

 -

 W.R.T

 پژو 206

 آینه بغل کامل دستی راست تیپ 1

 PG206-15-CH-WR

 20

-

W.R.T

پژو 206

اتوماتیک استارت تیپ 2

 

 PG206-71-CH-WR

 

4

 

-

 

W.R.T

 

پژو 206


استارت تیپ 2

 PG206-67-CH-WR

 

20

 

-

 

W.R.T

 

پژو 206

 

استپرموتور (موتورپله ای) تیپ 2

PG206-11-CH-WR 20 - W.R.T پژو206 بلبرینگ چرخ جلو

 

 PG206-12-CH-WR

 

20

 

-

 

W.R.T

 

پژو 206

 

بلبرینگ چرخ عقب کامل تیپ 2

 

 PG206-72-CH-WR

 

50

 

-

 

W.R.T

 

پژو 206

 

بلبرینگ ژامبون عقب بزرگ تیپ 2

 PG206-73-CH-WR  50  -  W.R.T  پژو 206  بلبرینگ ژامبون عقب کوچک تیپ 2

PG206-56-CH-WR 4 - W.R.T پژو206 بلوری چپ معمولی
PG206-56/1-CH-WR 4 - W.R.T پژو206 بلوری چپ کریستال
PG206-57-CH-WR 4 - W.R.T پژو206 بلوری راست معمولی
PG206-57/1-CH-WR 4 - W.R.T پژو206 بلوری راست کریستال 
PG206-6-CH-WR 32 - w.r.t پژو206 بوق 206
 PG206-8-CH-WR  10  -  W.R.T  پژو 206  پروانه فن تیپ 2

 PG206-79-CH-WR  4  -  W.R.T  پژو 206  پلوس کامل بلند ABS دار( 22 خار)تیپ  5

 PG206-20-CH-WR  4  -  W.R.T  پژو 206  پلوس کامل بلندراست ( 22 خار)تیپ 1 و 2

PG206-102-CH-WR 4 - W.R.T پژو206 پلوس کامل بلند راست ABS دار( 22 خار)تیپ 2  
 PG206-78-CH-WR  4  -  W.R.T  پژو 206  پلوس کامل کوتاه ABS دار( 22 خار)تیپ 5

 PG206-19-CH-WR  4  -  W.R.T  پژو 206  پلوس کامل کوتاه چپ (22 خار)تیپ 1 و 2

PG206-101-CH-WR 4 - W.R.T پژو206 پلوس کامل کوتاه ABS دار( 22 خار)تیپ 2  
 PG206-75-CH-WR  4  -  W.R.T  پژو 206  پمپ هیدرولیک فولی طلایی

 PG206-74-CH-WR  4  -  W.R.T  پژو 206  پمپ هیدرولیک فولی مشکی

PG206-49-CH-WR 25 - W.R.T پژو206 ترموستات 75 درجه با کاورتیپ 2
 PG206-49/1-CH-WR  25  -  W.R.T  پژو 206  ترموستات 75 درجه بدون کاورتیپ 2

 PG206-49/2-CH-WR  25  -  W.R.T  پژو 206  ترموستات 83 درجه باکاورتیپ 2

 

 

کد قطعه حداقل فروش قیمت کالا مارک نوع خودرو نام کالا تصویر کالا

 PG206-49/4-CH-WR

25

-  

W.R.T

پژو 206

ترموستات 89 درجه باکاور تیپ 2

 PG206-49/3-CH-WR

25

-

W.R.T

پژو 206

ترموستات 83 درجه بدون کاورتیپ 2

 PG206-49/5-CH-WR

25

-

W.R.T

پژو 206

ترموستات 89 درجه بدون کاورتیپ 2

 PG206-68-CH-WR

12

-

W.R.T

پژو 206

توپی چرخ عقب (معمولی) تیپ 2

 PG206-69-CH-WR

12

-

W.R.T

پژو 206

توپی چرخ عقب ABS دار تیپ 2

 UNI1-14-CH-WR

50

-

W.R.T

پژو 206

تیغه برف پاک کن عقب سایز 14

 UNI1-8-CH-WR

50

-

W.R.T

پژو 206

تیغه برف پاک کن جلوسایز26+16

 PG206-93-CH-WR

2

-

W.R.T

پژو 206

جعبه فرمان تیپ 1,2,3,5,6

 PG206-54-CH-WR

20

-

W.R.T

پژو 206

چشم شیشه شور تیپ 2

M1-PG206-1-TW-WR 3 دست -

W.R.T

تایوان

پژو 206 چراغ خطر اسپرت چپ و راست   
PG206-58-CH-WR 3دست - W.R.T پژو206 چراغ خطر عقب چپ 
PG206-59-CH-WR 3دست - W.R.T پژو206 چراغ خطر عقب راست
 PG206-31-CH-WR

20

-

W.R.T

پژو 206

درب باک تیپ 2

 PG206-53-CH-WR 4 -

W.R.T

پژو 206

درجه داخل باک باپمپ بنزین تیپ 2

 PG206-13-CH-WR 20 -

W.R.T

پژو 206

دنده دشلی تیپ 2

 PG206-7-CH-WR 15 -

W.R.T

پژو 206

دیاق فن تیپ 2

 PG206-46-CH-WR 10 -

W.R.T

پژو 206

دیسک چرخ جلو تیپ 2

PG206-48-CH-WR 10 - W.R.T پژو206 دیسک چرخ جلو تیپ 3و5و6
 PG206-24-CH-WR 4 -

W.R.T

پژو 206

دینام تیپ 2

PG206-3-CH-WR 5 - W.R.T پژو 206 رادیاتور آب 206
 PG206-70-CH-WR 20 -

W.R.T

پژو 206

رادیاتور بخاری تیپ 2

 PG206-5-CH-WR 5 -

W.R.T

پژو 206

رادیاتورکولرتیپ 1و2

 

 PG206-76-CH-WR 5 -

W.R.T

پژو 206

رادیاتورآب تیپ 5 و 6

PG206-76-CH-WR 5 - W.R.T پژو206 رادیاتورآب تیپ 5 و 6 طرح اقتصادی
 PG206-95-CH-WR 5 -

W.R.T

پژو 206 رادیاتورآب 16 لوله تیپ 2

 PG206-4-CH-WR 5 -

W.R.T

پژو 206

رادیاتورکولر اتوماتیک تیپ 5

 

 

کد قطعه حداقل فروش قیمت کالا مارک نوع خودرو نام کالا تصویر کالا

 PG206-90-CH-WR

25

-  

W.R.T

پژو 206

رله فن رادیاتور 35 آمپر تیپ 2

 PG206-23-CH-WR

10

-

W.R.T

پژو 206

سرپلوس ( 21 خار) تیپ 2

PG206-98-CH-WR 10 - W.R.T پژو206 سرپلوس ( 21 خار) تیپ 2 ABS  
PG206-99-CH-WR 10 - W.R.T پژو206 سرپلوس درونی مشعلی کوتاه تیپ 2 21 خار  
PG206-100-CH-WR 6 - W.R.T پژو206 سرپلوس درونی مشعلی بلند تیپ 2 21 خار  

 PG206-80-CH-WR

10

-

W.R.T

پژو 206

سرپلوس ( 22 خار) ABS دارتیپ 5 

 PG206-18-CH-WR

10

-

W.R.T

پژو 206

سرپلوس بیرونی( 22 خار) تیپ 1 و 2

PG206-103-CH-WR 10 - W.R.T پژو206 سرپلوس بیرونی( 22 خار) تیپ 2  ABS  
 PG206-27-CH-WR

6

-

W.R.T

پژو 206

سرپلوس درونی پلوس بلندراست(مشعلی)تیپ 1 و 2    22خار

 PG206-26-CH-WR

10

-

W.R.T

پژو 206

سرپلوس درونی پلوس کوتاه چپ (مشعلی)تیپ 1 و 2   22خار

 PG206-83-CH-WR

6

-

TsCi

پژو 206

سرپلوس درونی پلوس بلند راست(مشعلی)تیپ 3 و 5 و 6

 PG206-82-CH-WR

10

-

W.R.T

پژو 206

سرپلوس درونی پلوس کوتاه چپ (مشعلی)تیپ 3 و 5 و 6

 PG206-63-CH-WR

10

-

W.R.T

پژو 206

سنسور اکسیژن تیپ 2

PG206-63/1-CH-WR 10 - W.R.T پژو206 سنسور اکسیژن تیپ 2
 PG206-64-CH-WR

10

-

W.R.T

پژو 206

سنسوراکسیژن تیپ 5 و 6

 PG206-63/2-CH-WR 10 -

W.R.T

پژو 206

سنسوراکسیژن درجه 1 طرح بوش

 PG206-65-CH-WR 10 -

W.R.T

پژو 206

سنسوردورموتور تیپ 2

 PG206-66-CH-WR 20 -

W.R.T

پژو 206

سنسورسرعت تیپ 2 و 5

PG206-28-CH-WR  10 -

W.R.T

پژو 206

سوئیچ موتور تیپ 2

 PG206-22-CH-WR 20 -

W.R.T

پژو 206

سه شاخه پلوس (سرپلوس داخلی پلوس بلندراست)تیپ 1 و 2

 PG206-21-CH-WR 20 -

W.R.T

پژو 206 سه شاخه پلوس (سرپلوس داخلی پلوس کوتاه چپ)تیپ 1 و 2

 PG206-2-CH-WR 20 -

W.R.T

پژو 206 سیبک فرمان چپ تیپ 2

 PG206-2/1-CH-WR 20 -

W.R.T

پژو 206

سیبک فرمان راست تیپ 2

 PG206-77-CH-WR 4 -

W.R.T

پژو 206 شاتون تیپ 5

 UNI1-25-CH-WR 100 -

W.R.T

پژو 206

شمع موتور cc 1600 تیپ 5 و 6

 

 

کد قطعه حداقل فروش قیمت کالا مارک نوع خودرو نام کالا تصویر کالا
PG206-87-CH-WR 25 - W.R.T پژو206 شمع (سنسور) آب 2 فیش سبز تیپ 2
 PG206-35-CH-WR

10

-  

W.R.T

پژو 206

شیشه بالابربرقی چپ تیپ 2

 PG206-36-CH-WR

10

-

W.R.T

پژو 206

شیشه بالابربرقی راست تیپ 2

PG206-40/1-CH-WR 50 - W.R.T پژو206 شیشه آئینه بغل چپ دستی تیپ 2
PG206-41/1-CH-WR 50 - W.R.T پژو206 شیشه آئینه بغل راست دستی تیپ 2
PG206-42/1-CH-WR 50 - W.R.T پژو206 شیشه آئینه بغل چپ برقی تیپ 2
PG206-43/1-CH-WR 50 - W.R.T پژو206 شیشه آئینه بغل راست برقی تیپ 2

PG206-1-CH-WR 

4

-

W.R.T

پژو 206

طبق چپ تیپ 2

 PG206-1/1-CH-WR

4

-

W.R.T

پژو 206

طبق راست تیپ 2

PG206-104-CH-WR 4 - W.R.T پژو206 طبق چپ تیپ 5  
PG206-105-CH-WR 4 - W.R.T پژو206 طبق راست تیپ 5  
PG206-25-CH-WR 50 - W.R.T پژو206 فیلتر هوا
PG206-9-CH-WR 20 - W.R.T پژو 206 فیلتر روغن
PG206-106-CH-WR 20 - W.R.T پژو 206 فشنگی هیدرولیک فرمان
 PG206-44-CH-WR

10

-

W.R.T

پژو 206

فولی میل لنگ تیپ 1 و 2

 PG206-30-CH-WR

10

-

W.R.T

پژو 206

قفل درب تیپ 2

 PG206-39-CH-WR

10

-

W.R.T

پژو 206

کمک عقب تیپ 2

PG206-47-CH-WR 5 - W.R.T پژو206 کاسه چرخ تیپ 2
PG206-37-CH-WR 4 - W.R.T پژو206 کمک فنر جلو راست روغنی
 PG206-37/1-CH-WR

4

-

W.R.T

پژو 206

کمک فنرجلو راست گازی تیپ 2

PG206-38-CH-WR 4 - W.R.T پژو206 کمک فنر جلو چپ روغنی

 PG206-38/1-CH-WR

4

-

W.R.T

پژو 206

کمک فنرجلوچپ گازی تیپ 2

 PG206-33-CH-WR

10

-

W.R.T

پژو 206

کوئل سوکت طوسی تیپ 2

PG206-60-CH-WR 10 - W.R.T پژو206 گردگیرسرپلوس بیرونی با گریس و بست و قوطی
 PG206-60/1-CH-WR 20 -

W.R.T

پژو 206 گردگیرپلوس سمت چرخ تکی تیپ 2

PG206-61-CH-WR 10 - W.R.T پژو206 گردگیر سرپلوسهای داخلی با گریس و بست
 PG206-61/1-CH-WR 20 -

W.R.T

پژو 206

گردگیرپلوس مشعلی تکی تیپ 2

 PG206-55-CH-WR 20 -

W.R.T

پژو 206

لنت ترمزجلو تیپ 2

 PG206-86-CH-WR 10 -

W.R.T

پژو 206

لنت ترمزعقب تیپ 2

PG206-86-CH-WR 20 - W.R.T پژو206 لنت ترمز جلو تیپ 5  6
PG206-86-CH-WR 10 - W.R.T پژو206 لنت ترمز عقب تیپ 5  6
PG206-94-KR-PL 50 -

polytec

کره جنوبی

پژو 206 لوازم سیلندر چرخ عقب پژو 206 تیپ 2
PG206-94-ES-AF 50 -

autofren

اسپانیا

پژو206 لوازم سیلندر چرخ عقب پژو 206 تیپ 2
PG206-91-TW-WR 10 -

W.R.T

تایوان

پژو206 لوازم شیر جعبه فرمان تیپ 2
M1-PG206-2-TW-WR 10 -

WINNING

تایوان

پژو 206 مپ سنسور تیپ 2 
M1-PG206-3-TW-WR 10 -

WINNING

تایوان

پژو206 مپ سنسور تیپ 5 
PG206-29-CH-WR 5 - W.R.T پژو 206 مغزی سوئیچ 206
 PG206-50-CH-WR 20 -

W.R.T

پژو 206

موتورشیشه شور تیپ 2

PG206-10-CH-WR 12 - W.R.T پژو 206 موتور فن
PG206-88-CH-WR 25 - W.R.T پژو206 مهره روغن تیپ 2
 PG206-89-CH-WR 25 -

W.R.T

پژو 206

مهره (سوئیچ)چراغ دنده عقب تیپ 2

PG206-17-CH-WR 20 0 W.R.T پزو206 میل فرمان
 PG206-16-CH-WR 35 -

W.R.T

پژو 206

میل موجگیر(استابلیزر) تیپ 2

 PG206-16/1-CH-WR 20 -

W.R.T

پژو 206

میل موجگیر(استابلیزر) ته فلزی تیپ 2

PG206-84-CH-WR 20 - W.R.T پژو206 میل ماهک بلند تیپ 2
PG206-85-CH-WR 20 - W.R.T پژو206 میل ماهک کوتاه تیپ 2
PG206-45-CH-WR 5 - W.R.T پژو206 واشر کامل 206
PG206-52-TW-WR 20 -

W.R.T

تایوان

پژو206 واشر درب سوپاپ تیپ 5
PG206-51-TW-WR 20 -

W.R.T

تایوان

پژو206 واشر درب سوپاپ تیپ 1و2
 PG206-14-CH-WR 20 -

W.R.T

پژو 206

واترپمپ 18 دندانه تیپ 2