قطعات پژو 405


دانلود فایل بصورت PDF

لیست قطعات پژو 405 با قیمت جدید

 

کد قطعه حداقل فروش قیمت کالا مارک نوع خودرو نام کالا تصویر کالا

 PG405-100-CH-WR

20

-  

W.R.T

پژو 405

آفتامات دینام 100 ماکویی

 PG405-101-CH-WR

20

-

W.R.T

پژو 405

آفتامات دینام 101

 PG405-102-CH-WR

20

-

W.R.T

پژو 405

آفتامات دینام 102

PG405-103-CH-WR 20 - W.R.T پژو405 آفتامات دینام 103
PG405-79-CH-WR 10 - W.R.T پژو405 آچار چرخ

 PG405-13-CH-WR

10

-

W.R.T

پژو 405

آنتن

PG405-56-CH-WR 6 - W.R.T پژو405 آینه بغل برقی راست 
PG405-58-CH-WR 6 - W.R.T پژو405 آینه بغل دستی راست 

 PG405-57-CH-WR

6

-

W.R.T

پژو 405

آینه بغل دستی چپ

PG405-55-CH-WR 6 - W.R.T پژو405 آینه بغل برقی چپ

 PG405-22-CH-WR

20

-

W.R.T

پژو 405

اتوماتیک استارت

 PG405-125-CH-WR

 

 

25

 

-

 

W.R.T

 

پژو 405


اتوماتیک راهنما

 PG405-32-CH-WR

 

4

 

-

 

W.R.T

 

پژو 405

 

استارت کامل

 

 PG405-84-CH-WR

 

20

 

-

 

W.R.T

 

پژو 405

 

استپرموتور )موتورپله ای(

PG405-155-CH-WR 20 - W.R.T پژو405 بلبرینگ پلوس 6006  

 

 PG405-15-CH-WR

 

20

 

-

 

W.R.T

 

پژو 405

 

بلبرینگ چرخ جلو

 PG405-90-CH-WR 50 -

W.R.T

پژو 405

بلبرینگ ژامبون عقب ته باز پرشیا سمند

 PG405-18-CH-WR 50 -

W.R.T

پژو 405

بلبرینگ ژامبون عقب ته بسته پرشیا سمند

 PG405-16-CH-WR 20 -

W.R.T

پژو 405

بلبرینگ کلاچ

PG405-72-CH-WR 6 - W.R.T پژو 405 بلوری چپ شیشه معمولی
PG405-72/1-CH-WR 6 - W.R.T پژو 405 بلوری چپ شیشه کریستال
PG405-73-CH-WR 6 - W.R.T پژو 405 بلوری راست شیشه معمولی
PG405-73/1-CH-WR 6 - W.R.T پژو 405 بلوری راست شیشه کریستال
 PG405-51-CH-WR 6 -

W.R.T

پژو 405

بوستر ترمز

 PG405-130-CH-WR 20 -

W.R.T

پژو 405

بوش استارت دست کامل

PG405-144-CH-WR 50 - W.R.T پژو405 بوش لبه دار (گرد)  
PG405-145-CH-WR 50 - W.R.T پژو405 بوش جناقی طبق  
 PG405-43-CH-WR 30 -

W.R.T

پژو 405

بوق حلزونی

PG405-14-CH-WR 50 - W.R.T پژو405 پایه آنتن
PG405-10-CH-WR 10 - W.R.T پژو405 پروانه فن بخاری
PG405-83-CH-WR 20 - W.R.T پژو405 پتانسیومتر دریچه گاز
PG405-147-CH-WR 20 - W.R.T پژو405 پتانسیومتر دریچه گازمدل زیمنس
PG405-70/3-CH-WR 20 - W.R.T پژو405 پریز(قفل)کمربند ایمنی جلو چپ و راست
 PG405-104-CH-WR 50 -

W.R.T

پژو 405

پلوس کامل بلند معمولی24 خار

PG405-105-CH-WR 4 - W.R.T پژو405 پلوس کامل کوتاه معمولی 24 خار
 PG405-3-CH-WR 4 -

W.R.T

پژو 405

پلوس کامل بلند چپ 1800 میل نازک

 PG405-133-CH-WR 4 -

W.R.T

405- پرشیا-سمند پلوس کامل بلند چپ ABS دار) 24 خار(

 PG405-2-CH-WR 4 -

W.R.T

پژو 405

پلوس کامل کوتاه چپ 1800 میل نازک

 

کد قطعه حداقل فروش قیمت کالا مارک نوع خودرو نام کالا تصویر کالا

 PG405-132-CH-WR

4

-  

W.R.T

405- پرشیا-سمند

پلوس کامل کوتاه چپ ABS دار) 24 خار(

 PG405-47-CH-WR

15

-

W.R.T

پژو 405

پمپ بنزین برقی 1800

PG405-106-CH-WR 15 - W.R.T پژو405 پمپ بنزین برقی 2000

 PG405-93-CH-WR

6

-

W.R.T

پژو 405

پمپ هیدرولیک 1800

 PG405-92-CH-WR

2

-

W.R.T

پژو 405

پمپ هیدرولیک 2000

PG405-63-CH-WR 25 - W.R.T پژو405 ترموستات 75 درجه
 PG405-63/1-CH-WR

25

-

W.R.T

پژو 405

ترموستات 83 درجه

 PG405-85-CH-WR

25

-

W.R.T

پژو 405

ترموسوئیچ قطع کن 75 درجه

 PG405-134-CH-WR

10

-

TsCi

پژو 405


تسمه دینام

 PG405-87-CH-WR

12

-

W.R.T

پژو 405

توپی چرخ جلو

 PG405-88-CH-WR

12

-

W.R.T

پژو 405

توپی چرخ عقب

 UNI1-6-CH-WR

50

-

W.R.T

پژو 405

تیغه برف پاک کن سایز 22 + 22

PG405-20-CH-WR 10 - W.R.T پژو405 جک 
 PG405-23-CH-WR 2 -

W.R.T

پژو 405

جعبه فرمان

 PG405-129-CH-WR 4 -

W.R.T

پژو RD

جعبه فرمان

 PG405-135-CH-WR 2 -

W.R.T

پژو RD

جعبه فرمان هیدرولیک

PG405-127-CH-WR 10 - W.R.T پژو405 جعبه فیوز (رله کالسکه ای )
PG405-136-CH-WR 20 - W.R.T پژوRD چهار شاخه فرمان RD
PG405-142-CH-WR 20 - W.R.T پژو405 چهار شاخه فرمان 405 جدید چهار گوش
PG405-143-CH-WR 20 - W.R.T پژو405 چهار شاخه فرمان 405 قدیم گرد
PG405-76-CH-WR 6 - W.R.T پژو405 خطر عقب چپ
PG405-77-CH-WR 6 - W.R.T پژو405 خطر عقب راست
PG405-21/4-CH-WR 20 - W.R.T پژو405 درب باک 405
PG405-36-TW-WR 50 -

W.R.T

تایوان

پژو 405 درب رادیاتور
PG405-69-CH-WR 10 - W.R.T پژو405 درجه داخل باک 1800مدل83بدون پمپ بنزین
 PG405-59-CH-WR 20 -

W.R.T

پژو 405

دسته برف پاک کن

PG405-59-TW-WR 10 -

WINNING

تایوان

پژو 405 دسته برف پاک کن 
PG405-52-TW-WR 10 -

WINNING

تایوان

پژو 405 دسته راهنما
 PG405-35-CH-WR 20 -

W.R.T

پژو 405

دسته موتوردوسرپیچ

PG405-91-CH-WR 10 - W.R.T پزو405 دلکو 2000
PG405-17/1-CH-WR 20 - W.R.T پژو405 دنده تکی بدون کاور کشوئی 3و4 کامل
PG405-98-TW-WR 30 -

W.R.T

تایوان

پژو405 دنده پینیون کیلومتر شمار(19 دندانه )
PG405-114-CH-WR 25 - W.R.T پژو405 دنده کیلومتر شمار 22 دندانه
PG405-157-CH-WR 10 - W.R.T پژو405 دیسک کلاچ   
PG405-5-CH-WR 4 - W.R.T پژو405 دیسک چرخ جلو خط دار  
PG405-5/1-CH-WR 4 - W.R.T پژو405 دیسک چرخ جلو بدون خط  
 PG405-31-CH-WR 4 -

W.R.T

پژو 405

دینام

 PG405-89-CH-WR 20 -

W.R.T

پژو 405

رادیاتوربخاری

PG405-141-CH-WR 20 - W.R.T پژو405 رادیاتور بخاری مدل خاری
PG405-139-CH-WR 5 - W.R.T پژو 405 رادیاتور آب 405
PG405-30-CH-WR 5 - W.R.T پژو405 رادیاتور آب 
 PG405-8-CH-WR 5 -

W.R.T

405- پرشیا-سمند رادیاتورکولر)مدل بالا(

PG405-74-CH-WR 10 - W.R.T پژو 405 راهنما پارک چپ شیشه معمولی
PG405-74/1-CH-WR 10 - W.R.T پژو 405 راهنما پارک چپ شیشه کریستال
PG405-75-CH-WR 10 - W.R.T پژو 405 راهنما پارک راست شیشه معمولی
PG405-75/1-CH-WR 10 - W.R.T پژو 405 راهنما پارک راست شیشه معمولی
 PG405-126-CH-WR 25 -

W.R.T

پژو 405

رله بخاری

 

کد قطعه حداقل فروش قیمت کالا مارک نوع خودرو نام کالا تصویر کالا
 PG405-124-CH-WR

25

-  

W.R.T

405- پرشیا-سمند

رله تایمربرف پاکن

 PG405-122-CH-WR

25

-

W.R.T

پژو 405

رله دوبل

PG405-123-CH-WR 25 - W.R.T پژو405 رله فن با بست 

 PG405-1-CH-WR

10

-

W.R.T

پژو 405

سرپلوس 2000 ( 34 خار)

 PG405-131-CH-WR

10

-

W.R.T

پژو 405

سرپلوس ABS دار( 24 خار)

 PG405-33-CH-WR

10

-

W.R.T

پژو 405

سرپلوس خاردرشت( 22 خار)

 PG405-26-CH-WR

10

-

W.R.T

پژو 405

سرپلوس خارریز( 31 خار)

 PG405-96-CH-WR

10

-

W.R.T

پژو 405

سرپلوس سمت چرخ ( 24 خار)

 PG405-95-CH-WR

10

-

W.R.T

پژو 405

سرپلوس مشعلی پلوس کوتاه ( 24 خار)

PG405-94-CH-WR 6 - W.R.T پژو 405 سرپلوس مشعلی پلوس بلند( 24 خار)
PG405-49-CH-WR 1 - W.R.T پژ405 سرسیلندر 2000
PG405-50-CH-WR 1 - W.R.T پژو405 سرسیلندر 1800

 PG405-82-CH-WR

10

-

W.R.T

پژو 405

سنسور دور موتور

 PG405-80-CH-WR

10

-

W.R.T

پژو 405

سنسوراکسیژن

PG405-80/1-CH-WR 10 - W.R.T پژو405 سنسور اکسیژن
 PG405-80/2-CH-WR 10 -

W.R.T

پژو 405

سنسوراکسیژن درجه 1 طرح بوش

 PG405-81-CH-WR 10 -

W.R.T

پژو 405

سنسور تک حالته مشکی

PG405-86-CH-WR 25 - W.R.T پژو405 سنسور فشار هوا رله خرگوشی مپ
PG405-140-CH-WR 5 - W.R.T پژو 405 سنسور میل سوپاپ
PG405-148-CH-WR 10 - W.R.T پژو405 سنسور ABSچرخ جلو 405 زیمنس
 PG405-21/1-CH-WR 10 -

W.R.T

پژو 405

سوئیچ موتور

 PG405-24-CH-WR 10 -

W.R.T

پژو 405

سوپاپ دود و بنزین 2000

PG405-25-CH-WR 10 - W.R.T پژو405 سوپاپ دود وبنزین انژکتوری 1600
 PG405-29-CH-WR 20 -

W.R.T

پژو 405

سه شاخه پلوس ( 22 خار)

 PG405-97-CH-WR 20 -

W.R.T

پژو 405

سه شاخه پلوس ( 24 خار)

 PG405-28-CH-WR 20 -

W.R.T

پژو 405

سه شاخه پلوس 26/0 ( 21 خار)

 PG405-27-CH-WR 20 -

W.R.T

پژو 405

سه شاخه پلوس 27/0 ( 34 خار)

PG405-6-CH-WR 20 - W.R.T پژو405 سیم کلاچ  
PG405-64-CH-WR 20 - W.R.T پژو405 سیم کلاچ کوتاه
 PG405-109-CH-WR 10 -

W.R.T

پژو 405

سیبک زیرکمک

 PG405-108-CH-WR 10 -

W.R.T

پژو 405

سیبک فرمان چپ

 

کد قطعه حداقل فروش قیمت کالا مارک نوع خودرو نام کالا تصویر کالا

PG405-107-CH-WR 

10

-  

W.R.T

پژو 405

سیبک فرمان راست

PG405-151-CH-WR 10 - W.R.T پژو405 سیلندر چرخ عقب چپ   
PG405-152-CH-WR 10 - W.R.T پژو405 سیلندرچرخ عقب راست  
PG405-153-CH-WR 10 - W.R.T پژو405 سیلندر چرخ عقب ABSچپ  
PG405-154-CH-WR 10 - W.R.T پژو405 سیلندر چرخ عقب ABSراست  

 PG405-61-CH-WR

4

-

W.R.T

پژو 405

شاتون

UNI1-19-CH-WR 

100

-

W.R.T

پژو 405

شمع موتور

 UNI1-24-CH-WR

100

-

W.R.T

پژو 405

شمع موتور

 UNI1-22-CH-WR

100

-

W.R.T

پژو 405

شمع موتور cc2000

UNI1-23-CH-WR 

100

-

W.R.T

پژو 405

شمع موتور دوپلاتینه

PG405-38-CH-WR

20

-

W.R.T

پژو 405

شیرجعبه فرمان

PG405-146-CH-WR 20 0 W.R.T پژو405 شیرجعبه فرمان
PG405-55/1-CH-WR 50 - W.R.T پژو405 شیشه آئینه بغل بدون گرمکن دستی وبرقی راست 
PG405-56/1-CH-WR 50 - W.R.T پژ405 شیشه آئینه بغل بدون گرمکن دستی وبرقی چپ 
 PG405-9/2-CH-WR

10

-

W.R.T

پژو 405

شیشه بالابربرقی چپ

 PG405-9/1-CH-WR

10

-

W.R.T

پژو 405

شیشه بالابربرقی راست

 PG405-12-CH-WR

50

-

W.R.T

پژو 405

صافی بنزین

PG405-156-CH-WR 10 - W.R.T پژو405 صفحه کلاچ   
 PG405-48-CH-WR 4 -

W.R.T

پژو 405

طبق چپ

 PG405-48/1-CH-WR 4 -

W.R.T

پژو 405

طبق راست

 PG405-116-CH-WR 20 -

W.R.T

پژو 405

فندک

 PG405-46-CH-WR 10 -

W.R.T

پژو 405

فولی میل لنگ

 PG405-111-CH-WR 20 -

W.R.T

پژو 405

قرقری فرمان

 PG405-21/5-CH-WR 10 -

W.R.T

پژو 405

قفل درب چپ وراست (یکدست)

PG405-21/3-CH-WR  20 -

W.R.T

پژو 405

قفل صندوق عقب

PG405-42-TW-WR 25 -

W.R.T

تایوان

پژو405 قفل کاپوت
 PG405-4-CH-WR 5 -

W.R.T

پژو 405

کاسه چرخ عقب

PG405-17-CH-WR 10 - W.R.T پژو405 کشوئی 3و4 کامل
PG405-40-CH-WR  25 -

W.R.T

پژو 405

کلید شیشه بالابر چپ

 PG405-41-CH-WR 25 -

W.R.T

پژو 405

کلید شیشه بالابر راست

 

کد قطعه حداقل فروش قیمت کالا مارک نوع خودرو نام کالا تصویر کالا

 PG405-70-CH-WR

5

-  

W.R.T

پژو 405

کمربند ایمنی کامل باقفل(چپ وراست)

PG405-70/1-CH-WR 5 - W.R.T پژو405 کمربند ایمنی جلو چپ
PG405-70/2-CH-WR 5 - W.R.T پژو405 کمربند ایمنی جلو راست
PG405-53-CH-WR 4 - W.R.T پژو 405 کمک جلو

PG405-54-CH-WR 

10

-

W.R.T

پژو 405

کمک عقب

 PG405-62-CH-WR

15

-

W.R.T

پژو 405

کمک فرمان

PG405-37-CH-WR 20 - W.R.T پژو 405 کوئل 2000

 PG405-21-CH-WR

5

-

W.R.T

پژو 405

کیت کامل سوئیچ

PG405-159-CH-WR 10 - W.R.T پژو405 کیت کلاچ   
PG405-78-CH-WR 20 - W.R.T پژو405 گردگیر سرپلوس با گریسو بستو قوطی
 PG405-78/1-CH-WR

20

-

W.R.T

پژو 405

گردگیرپلوس تکی (سمت چرخ)

 MB178

20

-

W.R.T

پژو 405

گردگیرپلوس کامل (سمت چرخ)

PG405-115-CH-WR 10  - W.R.T پژو 405 لنت ترمز عقب 405
PG405-71-CH-WR 20  - W.R.T پژو 405 لنت ترمز جلو 405
PG405-99-TW-WR 25 -

W.R.T

تایوان

پژو 405 لوازم جعبه فرمان
PG405-128-TW-WR 10 -

W.R.T

تایوان

پژو 405 لوازم  شیر جعبه فرمان
PG405-137-KR-PL 50 -

polytec

کره جنوبی

پژو 405 لوازم سیلندر ترمز چرخ جلو کامل کوچک 
PG405-137-ES-AF 50 -

autofren

اسپانیا

پژو405 لوازم سیلندر ترمز چرخ جلو کامل کوچک
PG405-138-KR-PL 50 -

polytec

کره جنوبی

پژو405 لوازم سیلندر چرخ عقب پژو 2000 لبه دار
PG405-138-ES-AF 50 -

autofren

اسپانیا

پژو405 لوازم سیلندر چرخ عقب پژو 2000 لبه دار

 PG405-21/2-CH-WR

25

-

W.R.T

پژو 405

مغزی سوئیچ

PG405-9/3-CH-WR 25 - W.R.T پژو405 موتور شیشه بالابر
 PG405-11-CH-WR

12

-

W.R.T

پژو 405

موتورفن پیچی

PG405-11-TW-WR 10 -

W.R.T

تایوان

پژو 405 موتور فن پیچی 

PG405-11/1-CH-WR 

12

-

W.R.T

پژو 405

موتورفن خاری

PG405-65-CH-WR 20 - W.R.T پژو405 موتور پمپ شیشه شور
PG405-150-CH-WR 20 - W.R.T پژو405 مهره استپ ترمز
PG405-117-CH-WR 25 - W.R.T پژو405 مهره درجه آب کله آبی
PG405-118-CH-WR 25 - W.R.T پژو405 مهره فشار روغن
PG405-119-CH-WR 25 - W.R.T پژو405 مهره درجه آب سبز
PG405-120-CH-WR 25 - W.R.T پژو405 مهرهدرجه آب قهو های

 PG405-121-CH-WR

25

-

W.R.T

پژو 405

مهره سوئیچ فشنگی دنده عقب 2 فیش

PG405-44-CH-WR  6 -

W.R.T

پژو 405

میل سوپاپ cc1600G

 PG405-45-CH-WR 6 -

W.R.T

پژو 405

میل سوپاپ cc2000GL X

PG405-112-CH-WR 10 - W.R.T پژو405 میل ماهک بلند
PG405-113-CH-WR 10 - W.R.T پژو405 میل ماهک کوتاه
PG405-110-CH-WR  20 -

W.R.T

پژو 405

میل موجگیر(استابلیزر)

 PG405-19-CH-WR 20 -

W.R.T

پژو 405

واترپمپ

PG405-67-TW-WR 20 -

W.R.T

تایوان

پژو 405 واشر درب سوپاپ 2000
PG405-66-TW-WR 20 -

W.R.T

تایوان

پژو 405 واشر درب سوپاپ 1800
M2-PG405-1 5 -

GOE TSE

پژو 405

واشرسرسیلندر 1800 و 2000

PG405-68-CH-WR  10 -

W.R.T

پژو 405

واشرکارتل 2000

 PG405-60-CH-WR 5 -

W.R.T

پژو 405

واشرکامل cc 2000

 PG405-39-CH-WR 50 -

W.R.T

پژو 405

وایرشمع 5 تیکه 2000