قطعات تیبا

قطعات تیبا

کد قطعه حداقل فروش درصد مارک نام کالا تصویر کالا
SATI-16 100 0 W.R.T بوش کله قندی (موج گیر )  
SATI-28 100 0 w.r.t بوش طبق  
SATI-32 100 0 w.r.t بلبرینگ کلاچ
SATI-23 4 0 W.R.T پلوس کامل کوتاه چپ   
SATI-24 4 0 W.R.T پلوس کامل بلند راست   
SATI-10 12 0 W.R.T توپی چرخ جلو طرح جدید  
SATI-31 10 0 w.r.t دیسک کلاچ  
SATI-25 5 0 W.R.T دیسک چرخ جلو  
SATI-8 5 0 W.R.T رادیاتور آب  
SATI-19 10 0 W.R.T سرپلوس بیرونی سمت چرخ ABS  
SATI-20 10 0 W.R.T سرپلوس درونی سمت گیر بکس   
SATI-06 10 0 W.R.T سنسور چرخ جلو ABS  
SATI-07 10 0 W.R.T سنسور چرخ عقب ABS  
SATI-21 50 0 W.R.T سه شاخه پلوس  
SATI-11 40 0 W.R.T سیبک فرمان  
SATI-29 20 0 w.r.t سیلندر چرخ عقب
SATI-17 10 0 W.R.T شیشه بالابربرقی چپ  
SATI-18 10 0 W.R.T شیشه بالابر برقی راست  
SATI-30 10 0 w.r.t صفحه کلاچ  
SATI-14 10 0 W.R.T طبق چپ   
SATI-15 10 0 W.R.T طبق راست  
SATI-26 5 0 W.R.T کاسه چرخ عقب  
SATI-01 0 W.R.T کمک فنر جلو چپ روغنی   
SATI-1/1 0 W.R.T کمک فنر جلو چپ گازی   
SATI-02 0 W.R.T کمک فنر جلو راست روغنی   
SATI-2/1 0 W.R.T کمک فنر جلو راست گازی   
SATI-03 0 W.R.T کمک فنر عقب چپ روغنی   
SATI-3/1 0 W.R.T کمک فنر عقب چپ گازی   
SATI-04 0 W.R.T کمک فنر عقب راست روغنی   
SATI-4/1 0 W.R.T کمک فنر عقب راست گازی   
SATI-22 50 0 W.R.T گردگیر بیرونی  
SATI-05 60 0 W.R.T لنت ترمز جلو  
SATI-27 40  0 W.R.T لنت ترمز عقب ( کفشکی )  
SATI-12 10 0 W.R.T میل موج گیر چپ  
SATI-13 10 0 W.R.T میل موج گیر راست   
SATI-09 50 0 W.R.T وایر شمع