قطعات پراید

دانلود فایل بصورت PDF

لیست قطعات پراید با قیمت جدید

 

کد قطعه حداقل فروش درصد مارک نام کالا تصویر کالا

KIP151

100عدد

0

W.R.T

 

آفتامات دینام انژکتور

KIP184

100عدد

0

W.R.T

 

آفتامات دینام کاربراتور

KIP259

20عدد

0

W.R.T

 

آنتن سقفی

KIP201

50عدد

0

W.R.T

آنتن فول

KIP207

50عدد

0

W.R.T

آچار چرخ

KIP286 10عدد 0 W.R.T اهرم دسته دنده کامل (لیور )  

KIP293

10عدد

0

W.R.T

آینه بغل تاشو چپ  L

KIP294

10عدد

0

W.R.T

آینه بغل تاشو راست R

KIP271 4عدد 0 W.R.T استارت کامل   
KIP328 10عدد 0 W.R.T استپر موتور طرح بوش  

KIP265

50عدد

0

 

W.R.T

استپر موتور طرح ساژم

KIP48 20عدد 0 W.R.T اتوماتیک استارت  

KIP109

50عدد

0

W.R.T

اتوماتیک راهنما

KIP20   0 W.R.T اویل پمپ  
 KIP17 75عدد 0

W.R.T

 بلبرینگ چرخ عقب

KIP363 36دست 0 W.R.T بلبرینگ چرخ عقب مدل جدید  
 KIP18  27عدد 0

W.R.T

بلبرینگ چرخ جلو قدیم

 KIP237 42عدد  0

W.R.T

 بلبرینگ چرخ جلو جدید

 KIP56  50عدد

0

W.R.T

بلبرینگ کلاچ

 KIP189  50عدد 0

W.R.T

بلبرینگ تایم

KIP58   0 W.R.T بوش استارت بلند   
KIP59   0 W.R.T بوش استارت کوتاه  
KIP209 100 0 W.R.T بوش اکسل  
KIP175   0 W.R.T بوش کائوچوئی جعبه فرمان
KIP199   0 W.R.T بوش میل درب سوپاپ
KIP163   0 W.R.T بوش فلزی جعبه فرمان
 KIP186  40عدد 0

W.R.T

بوق

 KIP197  50عدد 0

W.R.T

بغل یاتاقان STD

 KIP197/01 50عدد  0

W.R.T

بغل یاتاقان %25

 KIP197/02 50عدد  0

W.R.T

 بغل یاتاقان %50

KIP53   0 W.R.T بوبین کولر  
 KIP230  6عدد

0

W.R.T

بوستر ترمز

 KIP83  100عدد 0

W.R.T

بوش کله قندی

 

کد قطعه حداقل فروش درصد مارک نام کالا تصویر کالا

KIP43

100عدد

0

W.R.T

بوش چاکدار

KIP101

 4 عدد

0

W.R.T

پلوس کامل کوتاه (چپ)

KIP102

4عدد

0

W.R.T

پلوس کامل بلند (راست)

KIP303

4عدد

0

W.R.T

پلوس کامل کوتاه (چپ) ABS

KIP367 4عدد 0 W.R.T پلوس کامل کوتاه چپ دنده پائین ABS  
KIP368 4عدد 0 W.R.T پلوس کامل بلند راست دنده پائین ABS  

KIP304

4عدد

0

W.R.T

پلوس کامل بلند (راست) ABS

KIP241/02

19عدد

0

W.R.T

پروانه موتور فن دودور

KIP342 20عدد 0 W.R.T پمپ ترمز کامل ABS  
KIP1

50عدد

0

 

W.R.T

پنیون کیلومتر کاربراتور

KIP63

50عدد

0

W.R.T

پنیون کیلومتر انژکتور زیمنس 1

KIP141

50عدد

0

W.R.T

پنیون فرمان

KIP125 16عدد 0

W.R.T

پمپ ترمز کامل

 KIP65  50عدد 0

W.R.T

پمپ بنزین انژکتور(برقی)

 KIP135 40عدد  0

W.R.T

پمپ بنزین کاربراتور پیچی

KIP260  50عدد

0

W.R.T

پایه آنتن سقفی

KIP31  16عدد 0

W.R.T

پایه دسته موتور 3

KIP33  50عدد 0

W.R.T

پمپ درب 2 فیش

KIP34  50عدد 0

W.R.T

پمپ درب 5 فیش

KIP341 50عدد 0 W.R.T پیچ چرخ   
 KIP235 16عدد  0

W.R.T

توپی چرخ جلو جدید

 KIP122 16عدد  0

W.R.T

توپی چرخ جلو قدیم

 KIP180  20عدد 0

W.R.T

توپی سرکمک

 KIP38  50عدد 0

W.R.T

تسمه دینام

 

کد قطعه حداقل فروش درصد مارک نام کالا تصویر کالا

KIP182

50عدد

0

W.R.T

تسمه تایم

KIP182   0 W.R.T تسمه دینام   

UNI2

50دست

0

W.R.T

تيغه برف پاکن

UNI2/01 50عدد

0

W.R.T

تيغه برف پاکن تمام لاستيکی

KIP8

2عدد

0

W.R.T

تلسکوپی فرمان

KIP51   0 W.R.T جا سیگاری با دیاق  

KIP4

8عدد

0

W.R.T

جعبه فرمان

KIP251/01

10عدد

0

W.R.T

چراغ جلو کریستالی L

KIP252/01

10عدد

0

W.R.T

چراغ جلو کریستالی R

KIP253/01

10عدد

0

W.R.T

چراغ راهنما پارک کریستالی L

KIP254/01

10عدد

0

W.R.T

چراغ راهنما پارک کریستالی R

KIP202 50عدد 0 W.R.T چراغ سقف 
KIP9 42عدد 0

W.R.T

چهار شاخه فرمان بلند

KIP10  56عدد 0

W.R.T

چهار شاخه فرمان کوتاه

KIP250 40عدد  0

W.R.T

درجه باک انژکتور پلاستيک

KIP26  40عدد 0

W.R.T

درجه باک انژکتور فلزی

KIP25  18عدد 0

W.R.T

درجه باک کاربراتور

KIP188  100عدد 0

W.R.T

درب باک

KIP72  20عدد 0

W.R.T

دسته راهنما فول

KIP126/01 100عدد  0

W.R.T

درب مخزن پمپ ترمز

KIP176/1 250دست 0 W.R.T درب رادیاتور آب
KIP203 20دست 0 W.R.T درب دلکو جدید
KIP3 50عدد  0

W.R.T

دوشاخ کلاچ

KIP2 10عدد 0 W.R.T درب ترموستات  
KIP289  10عدد 0

W.R.T

درب سوپاپ انژکتور

KIP30  16عدد 0

W.R.T

درب سوپاپ کاربراتور

 

کد قطعه حداقل فروش درصد مارک نام کالا تصویر کالا
KIP344 30عدد 0 W.R.T درب مخزن پمپ ترمز  ABS  

KIP15

12عدد

0

W.R.T

دنده دیشلی کامل

KIP198 100عدد 0 W.R.T دنده کیلومترمهره داخل گیربکس
KIP55   0 W.R.T دیسک کلاچ  

KIP73

 50عدد

0

W.R.T

دیود دینام کاربراتور

KIP270

50عدد

0

W.R.T

دیود دینام انژکتور

KIP16

20عدد

0

W.R.T

دنده برنجی دست کامل

KIP345 10عدد 0 W.R.T دنده پینیون یورو 4 و تیبا  
KIP346 10عدد 0 W.R.T دنده پینیون  
KIP72/2   0 W.R.T دسته راهنما با ایربگ   

KIP177

30عدد

0

W.R.T

دسته موتور 1

KIP178

30عدد

0

W.R.T

دسته موتور 2

KIP302

30عدد

0

W.R.T

رله دوبل انژکتوری

KIP111

50عدد

0

W.R.T

رله داخل اتاق

KIP110

50عدد

0

W.R.T

رله قفل مرکزی

KIP360 50عدد 0 w.r.t رله قفل مرکزی مدل x100  
KIP361 50عدد 0   رله قفل مرکز با ریموت مدل 132  
KIP298 50عدد 0

W.R.T

رله فن انژکتور

KIP112  50عدد 0

W.R.T

رله سه قلو

KIP108 50عدد  0

W.R.T

رله فن کاربراتور

KIP192  20عدد 0

W.R.T

رادیاتور بخاری

KIP5  5عدد 0

W.R.T

رادیاتور کولر 30 خانه

KIP233  5عدد 0

W.R.T

رادیاتور کولر فاز 3 پانوسونیک

KIP140/01  5عدد 0

W.R.T

رادیاتور آب

KIP164 10عدد  0

W.R.T

رینگ موتور STD

KIP164/01 10عدد  0

W.R.T

رینگ موتور 25%

KIP164/02  10عدد 0

W.R.T

رینگ موتور 50%

KIP210 5عدد 0 W.R.T سپر جلو هاچبک
KIP211 5عدد 0 W.R.T سپر عقب هاچبک
KIP64   0 W.R.T سرسیلندر  
KIP234  10عدد 0

W.R.T

سگدست L جدید

 

کد قطعه حداقل فروش درصد مارک نام کالا تصویر کالا

KIP234/01

10عدد

0

W.R.T

سگدست R جدید

KIP238

20دست

0

W.R.T

سوئیچ کامل

KIP238/01

--------

0

W.R.T

سوئیچ موتور

KIP117

10عدد

0

W.R.T

سگدست L قدیم

KIP117/01

10عدد

0

W.R.T

سگدست R قدیم

KIP266

20عدد

0

W.R.T

سنسور دریچه گاز

KIP264

20عدد

0

W.R.T

سنسور سرعت بدون سیم

KIP318 10عدد 0 W.R.T سنسور سرعت (کیلومتر) مگنتی  

KIP61

20عدد

0

W.R.T

سنسور دور موتور ساژم

KIP262

10عدد

0

W.R.T

سنسور اکسیژن طرح زیمنس

KIP263 10عدد 0

W.R.T

سنسور اکسیژن طرح ساژم

KIP330 10عدد 0 W.R.T سنسور اکسیژن پایین یورو 4  
KIP364 10عدد 0 W.R.T سنسور چرخ جلو پراید ABS  
KIP365 10عدد 0 W.R.T سنسور چرخ عقب پراید ABS  
KIP301  10عدد 0

W.R.T

سنسور فشار دما (مپ سنسور)

KIP290 10عدد 

0

W.R.T

سنسور موقعیت میل سوپاپ طرح ساژم

KIP317 10عدد 0 W.R.T سنسور موقعیت میل سوپاپ طرح زیمنس  
KIP329 10عدد 0 W.R.T سنسور موقعیت دریچه گاز طرح بوش  
KIP47  50عدد 0

W.R.T

سیم گاز انژکتور

KIP14  50عدد 0

W.R.T

سیم گاز کاربراتور

KIP147  50عدد 0

W.R.T

سیم کلاچ انژکتور

KIP130  50عدد 0

W.R.T

سیم کلاچ کاربراتور

KIP131 50عدد  0

W.R.T

سیم کیلومتر کاربراتور

KIP132 50عدد  0

W.R.T

سیم کاپوت کش

KIP13  25عدد 0

W.R.T

سیم ترمز دستی

KIP44   0 W.R.T سیم شتاب دلکو   
KIP170  40عدد 0

W.R.T

سیلندر ترمز چرخ عقب

 

کد قطعه حداقل فروش درصد مارک نام کالا تصویر کالا

KIP89

50عدد

0

W.R.T

سرپلوس 19 خار

KIP90

 50 عدد

0

 

W.R.T

سرپلوس 20 خار

KIP305

10عدد

0

W.R.T

سرپلوس 20 خار ABS دار دنده بالا

KIP321

10عدد

0

W.R.T

سرپلوس 19 خار ABS دار دنده پایین

KIP322

10عدد

0

W.R.T

سرپلوس 20 خار ABS دار دنده پایین

KIP306

10عدد

0

W.R.T

سرپلوس گیربکس ABS

KIP91

10عدد

0

W.R.T

سرپلوس گیربکس 19 خار

KIP92

10عدد

0

W.R.T

سرپلوس گیربکس 20 خار

KIP11 20عدد 0 W.R.T سوپاپ

KIP93

50عدد

0

W.R.T

سه شاخه پلوس 19 خار

KIP309 50عدد 0

W.R.T

سه شاخه پلوس ABS

KIP316  50عدد 0

W.R.T

سه شاخه پلوس 20 خارکنس نازک

KIP137 80عدد  0

W.R.T

سیبک فرمان

KIP32   0 W.R.T شتاب دلکو  
KIP127/02  10عدد 0

W.R.T

شیشه بالابر برقی طرح جدید L

KIP127/03  10عدد 0

W.R.T

شیشه بالابر برقی طرح جدید R

KIP105  50عدد 0

W.R.T

شمع آب 75 درجه

KIP105/01  50عدد 0

W.R.T

شمع آب 85 درجه

KIP105/02 50عدد 

0

W.R.T

شمع آب 91 درجه

KIP114 50عدد  0

W.R.T

شمع آب انژکتور طرح ساژم

KIP299  50عدد 0

W.R.T

شمع آب انژکتور طرح زیمنس 1

KIP300  50عدد 0

W.R.T

شمع آب انژکتور طرح زیمنس 2

 

کد قطعه حداقل فروش درصد مارک نام کالا تصویر کالا
KIP359 50عدد 0 W.R.T شمع آب چهار فصل   

KIP107

50عدد

0

W.R.T

شمع دنده عقب

KIP104

50عدد

0

W.R.T

شمع حرارتی

KIP103

50عدد

0

W.R.T

شمع روغن

UNI19

200عدد

0

W.R.T

شمع موتور انژکتور جدید 19

UNI20

200عدد

0

W.R.T

شمع موتور انژکتور قدیم 20

UNI21

200عدد

0

W.R.T

شمع موتور کاربراتور 21

KIP113

50عدد

0

W.R.T

شمع کولر

KIP181

30عدد

0

 

W.R.T

شاتون

KIP267

10عدد

0

W.R.T

شیلنگ کولر فاز 3 (پاناسونیک)

KIP284 10عدد 0

W.R.T

شیلنگ کولر فاز 4 (ساندن)

KIP35   0 W.R.T صافی بنزین انژکتوری با بست ( سرکج )  
KIP37  250عدد 0

W.R.T

صافی بنزین کاربراتور

KIP269 50عدد  0

W.R.T

صافی بنزین انژکتور کامل

KIP269/01  50عدد 0

W.R.T

صافی بنزین انژکتور بدون بست

KIP52  10عدد 0

W.R.T

صافی  کلاچ کولر

KIP54/01  10عدد 0

W.R.T

صافی  کلاچ 4 فنر

KIP54   0 W.R.T صفحه کلاچ (سه فنر )  
KIP121  50عدد 0

W.R.T

طبق با بوش پلاستیکی

KIP121/02 50عدد  0

W.R.T

طبق با بوش فلزی

KIP66 28عدد  0

W.R.T

فولی بزرگ تسمه تایم

KIP296  50عدد 0

W.R.T

فندک فول

KIP36   0 W.R.T فیلتر هوای انژکتوری  
KIP194  20عدد 0

W.R.T

قفل کاپوت

 

کد قطعه حداقل فروش درصد مارک نام کالا تصویر کالا

KIP238/02

-------

0

W.R.T

قفل درب

KIP238/04

 -------

0

W.R.T

قفل درب باک

KIP238/03

20عدد

0

W.R.T

قفل درب صندق عقب

KIP68   0 W.R.T قفل لای درب کامل جلو چپ  
KIP69   0 W.R.T قفل لای درب کامل جلوراست  
KIP70   0 W.R.T قفل لای درب کامل عقب چپ  
KIP71   0 W.R.T قفل لای درب کامل عقب راست  

KIP29

20عدد

0

W.R.T

قرقری فرمان با گردگیر

KIP29/01

40عدد

0

W.R.T

قرقری فرمان بدون گردگیر

KIP57

10عدد

0

W.R.T

کیت کلاچ

KIP118

12عدد

0

W.R.T

کمک جلو روغنی 900B

KIP119

12عدد

0

W.R.T

کمک جلو روغنی 700B

KIP120

24عدد

0

W.R.T

کمک عقب روغنی 700A

KIP366 24عدد 0 w.r.t کمک عقب چپ و راست CNG  
KIP370 24عدد 0 w.r.t کمک عقب وانت پراید 151  
KIP124 4عدد 0 W.R.T کاسه چرخ غقب قدیم  
KIP369 4عدد 0 W.R.T کاسه چرخ عقب ABS  
KIP157 400عدد 0

W.R.T

کاسه نمد پلوس

KIP154  25عدد 0

W.R.T

کاسه نمد ته میل لنگ

KIP157 100عدد  0

W.R.T

کاسه نمد اویل پمپ

KIP152  100عدد

0

W.R.T

کاسه نمد میل سوپاپ

KIP156  100عدد

0

W.R.T

کاسه نمد شفت

KIP224  100عدد

0

W.R.T

کوئل دوبل (طرح ساژم)

KIP225  20عدد 0

W.R.T

کوئل دوقلو (طرح زیمنس)

KIP331 20عدد 0 W.R.T کوئل طرح زیمنس (مدل جدید )  
KIP332 20عدد 0 W.R.T کوئل انژکتور (طرح بوش )  
KIP333 20عدد 0 W.R.T کوئل انژکتور (طرح بوش )  
KIP191 20عدد  0

W.R.T

کوئل روغنی کاربراتور

KIP128 100عدد 

0

W.R.T

کلید شیشه بالابر 1 پل

KIP334 50عدد 0 W.R.T کلید شیشه بالابر 1 پل 131و132  
KIP335 50عدد 0 W.R.T کلید شیشه بالابر 2 پل 131و132  
KIP129  100عدد 0

W.R.T

کلید شیشه بالابر2 پل

KIP142  50عدد 0

W.R.T

کلید سلکتور بخاری

 

کد قطعه حداقل فروش درصد مارک نام کالا تصویر کالا

KIP216

25عدد

0

W.R.T

کلید A/C کولر

KIP50

25عدد

0

W.R.T

کلید آنتن برقی

KIP72/1   0 W.R.T کلید فلاشر  
KIP49

50عدد

0

W.R.T

کلید گرمکن

KIP336 50عدد 0 W.R.T کلید مه شکن 131و132  
KIP23   0 W.R.T کلید تکی شیشه بالابر   
KIP337 50عدد 0 W.R.T کلید گرمکن دار عقب 131 و 132  

KIP96/01

200عدد

0

W.R.T

گردگیر پلوس تکی

KIP29/02

90عدد

0

W.R.T

گردگیر جعبه فرمان

KIP21   0 W.R.T گل پخش کن عقب صندوق دار  
KIP22   0 W.R.T گل پخش کن جلو صندوق دار   

KIP7

50عدد

0

W.R.T

لوله فرعی آب

KIP169 10عدد 0 W.R.T لوله کولر شمع دار کاربراتور
KIP167 10عدد 0 W.R.T لوله های ک.تاه کولر
KIP85 100دست 0 W.R.T لوازم کاربراتر 
KIP146

120 دست

0

W.R.T

لوازم سیلندر چرخ جلو

KIP80

20عدد

0

W.R.T

لاستیک دور درب جلو L

KIP79

20عدد

0

W.R.T

لاستیک دور درب جلو R

KIP67   0 W.R.T لاستیک ضربه گیر زیر مخزن پمپ ترمز  
KIP115 40 دست 0

W.R.T

لنت ترمز چرخ جلو

KIP116 40 دست 0

W.R.T

لنت ترمز چرخ عقب

KIP24   0 W.R.T مغزی سیم کیلومتر  
KIP126 50عدد  0

W.R.T

مخزن تکی پمپ ترمز

KIP28   0 W.R.T موتور آنتن   
KIP338 50عدد 0 W.R.T موتور پمپ شیشه شور سیم بلند  
KIP217  10عدد

0

W.R.T

موتور فن کولر (ساندن)

KIP12  10عدد 0

W.R.T

موتور فن کولر (کاربراتور)

KIP241  8عدد

0

W.R.T

موتور فن آب دودور کامل

KIP241/01  12عدد 0

W.R.T

موتور فن آب دودور

KIP136 16عدد  0

W.R.T

موتور فن آب کاربراتور قدیم

KIP193 8عدد  0

W.R.T

موتور فن بخاری

KIP41/02  25عدد

0

W.R.T

محور چرخ عقب قدیم L

KIP41  25عدد

0

W.R.T

محور چرخ عقب قدیم R

 

کد قطعه حداقل فروش درصد مارک نام کالا تصویر کالا
KIP236

25 عدد

0

W.R.T

محور چرخ عقب جدید

KIP97

 20 عدد

0

W.R.T

میل پلوس کوتاه 19 خار

KIP99

20عدد

0

W.R.T

میل پلوس بلند 19 خار

KIP46

6عدد

0

W.R.T

میل سوپاپ کاربراتور

KIP150

6عدد

0

W.R.T

میل سوپاپ انژکتور

KIP41/03

200عدد

0

W.R.T

مهره محور چرخ عقب L

KIP41/01

200عدد

0

W.R.T

مهره محور چرخ عقب R

KIP106

50عدد

0

W.R.T

مهره استپ ترمز زیرپا

KIP185

50عدد

0

W.R.T

مغزی سوئیچ

KIP15/03 20عدد 0

W.R.T

میل دنده دیشلی

KIP187  20عدد 0

W.R.T

واتر پمپ

KIP45 50 دست 0

W.R.T

وایر شمع انژکتور

KIP133 50 دست 0

W.R.T

وایر شمع کاربراتور

KIP287 50 دست 0

W.R.T

وایر شمع انژکتور زیمنس

KIP288 50 دست 0

W.R.T

وایر شمع انژکتور زیمنس CNG

KIP15/01 10 دست 0

W.R.T

واشر دنده دیشلی کوچک

KIP15/02 10 دست 0

W.R.T

واشر دنده دیشلی بزرگ

KIP19 300عدد  0

W.R.T

واشر تنظیم 11 6/685

KIP19/01   300عدد 0

W.R.T

واشر تنظیم 12 6/725

 

KIP19/02

 300عدد 0

W.R.T

واشر تنظیم 13 6/765

 

کد قطعه حداقل فروش درصد مارک نام کالا تصویر کالا
KIP19/03

300 عدد

0

W.R.T

واشر تنظیم 14 6/805

KIP19/04

300 عدد

0

W.R.T

واشر تنظیم 15 6/845

KIP19/05

300 عدد

0

W.R.T

واشر تنظیم 16 6/885

KIP19/06

300 عدد

0

W.R.T

واشر تنظیم 17 6/925

KIP19/07

300 عدد

0

W.R.T

واشر تنظیم 18 6/965

KIP19/08

300 عدد

0

W.R.T

واشر تنظیم 19 7/005

KIP19/09

300 عدد

0

W.R.T

واشر تنظیم 20 7/045

KIP19/11

300 عدد

0

W.R.T

واشر تنظیم 21 7/085

KIP19/12

300 عدد

0

W.R.T

واشر تنظیم 22 7/125

KIP19/13

300 عدد

0

W.R.T

واشر تنظیم 23 7/165

KIP19/14 300 عدد 0

W.R.T

واشر تنظیم 24 7/205

KIP19/15

300 عدد

0

W.R.T

واشر تنظیم 25 7/245

KIP172 100 0 W.R.T واشر هلالی کارتل
KIP171 50 0 W.R.T واشر کارتل قدیم 
KIP174 200 0 W.R.T واشر درب سوپاپ بدون لبه 
KIP173 200 0 W.R.T واشر درب سوپاپ لبه دار 
KIP274 200 0 W.R.T واشر درب سوپاپ انژکتور 
KIP214 20 0 W.R.T واشر کامل
KIP60   0 W.R.T وکیوم کاربراتور  
KIP196 15 دست 0

W.R.T

یاتاقان ثابت STD

KIP196/01 15 دست 0

W.R.T

یاتاقان ثابت 25%

KIP196/02 15 دست 0

W.R.T

یاتاقان ثابت 50%

KIP195 15 دست 0

W.R.T

یاتاقان متحرک STD

KIP195/01 15 دست 0

W.R.T

یاتاقان متحرک 25%

KIP195/02 15 دست 0

W.R.T

یاتاقان متحرک 50%

 

کد قطعه حداقل فروش درصد مارک نام کالا تصویر کالا
KIP48

--------

0

DC

اتوماتيک استارت

KIP135/1

---------

0

DC

پمپ بنزین کاربراتور پرسی

KIP16

25دست

0

DC

دنده برنجی دست کامل

KIP105

100عدد

0

DC

شمع آب

KIP317

20عدد

0

DC

سنسور موقعت میل سوپاپ طرح زیمنس

KIP176

50عدد

0

DC

درب رادیاتور آب

UNI20

20دست

0

DC

شمع موتور دست کامل

KIP318

20دست

0

DC

سنسور کیلومتر مگنتی

KIP11

10 دست

0

DC

سوپاپ

KIP6 50عدد 0 DC واشر سرسیلندر

KIP312  25عدد 0 DC اهرمک برف پاکن

KIP27 10 دست 0

DC

موتور برف پاکن

KIP187 10 دست 0 DC واتر پمپ

KIP85 50 عدد 0

DC

لوازم کاربراتور

KIP1 50 عدد 0

DC

پنیون کیلیومترکاربراتور

UNI2/01 100 دست 0

DC

تیغه برف پاکن تمام پلاستیکی

 

کد قطعه حداقل فروش درصد مارک نام کالا تصویر کالا
KIP15 36دست 0 DC دنده دشلی  
KIP242 12عدد 0 DC فنر لول جلو  
KIP243 12عدد 0 DC فنر لول عقب  
KIP362 12عدد 0 DC فنر لول عقب CNG  
KIP89 20عدد 0 MC سرپلوس 19 خار  
KIP90 20عدد 0 MC سرپلوس 20 خار  
KIP322 10عدد 0 MC سرپلوس 20 خار دنده پائین ABS  
KIP92 10عدد 0 MC سرپلوس گیربکس 20 خار  
KIP101 6عدد 0 MC پلوس کامل کوتاه چپ   
KIP102 6عدد 0 MC پلوس کامل بلند راست   
KIP114  25 عدد 

0

Winning  شمع آب طرح ساژم (سوکت سبز)

 KIP299 25 عدد  0 Winning شمع آب طرح زیمنس (سوکت مشکی) 

KIP4 2عدد  0 MOBiS جعبه فرمان

KIP159 100 دست 0 KOS  کاسه نمد چرخ جلو بدون لبه

KIP148 250عدد   خالص HANNA ترموستات 71 درجه

KIP148/1 250عدد خالص HANNA ترموستات 76.5 درجه 

KIP148/2 250عدد   خالص HANNA  ترموستات 82 درجه

KIP103 50عدد  0 SHAP شمع روغن

KIP14 100 عدد 0 MAGNET سیم گاز کاربراتور

KIP15 50عدد   0 Polybelt تسمه تایم

KIP16 50عدد  0 Polybelt تسمه تایم  پژو 405

KIP17  50عدد 0 Polybelt  تسمه دینام  پژو 405

 

کد قطعه حداقل فروش مارک نام کالا تصویر کالا
KIP1

1320 عدد

Polytec

بوش کله قندی

KIP2

600 عدد

Polytec

بوش چاکدار

KIP3

192 عدد

Polytec

بوش اکسل

KIP4

400عدد

Polytec

بوش طبق

KIP5

450 دست

Polytec

لوازم سیلندر چرخ جلو

KIP6

450 دست

Polytec لوازم چرخ جلو نیمه کامل

KIP7

120 دست

Polytec

لوازم سیلندر چرخ جلو ABS

KIP8

500 دست Polytec لوازم سیلندر چرخ عقب

KIP9

300 دست

Polytec

لوازم پمپ ترمز نیمه کامل

KIP10 100 دست Polytec لوازم پمپ ترمز نیمه کامل ABS

KIP11  50 دست Polytec لوازم کامل ترمز

KIP12 300 عدد

Polytec

لاستیک زیر مخزن پمپ ترمز

KIP13 400 عدد Polytec گردگیر سیبک

KIP14 400 عدد

Polytec

گردگیر طبق

 KIP146 50 دست  AUTO FREN لوازم سیلندر چرخ جلو 

KIP327   50 دست  AUTO FREN لوازم سیلندر چرخ جلو ABS 

 KIP145  50 دست  AUTO FREN لوازم سیلندر چرخ عقب 

 KIP144  50 دست  AUTO FREN  لوازم پمپ ترمز نیمه کامل

 KIP326  50 دست  AUTO FREN لوازم پمپ ترمز نیمه کامل ABS